Tiếng Anh | Tiếng Việt

Địa điểm Naviworld Việt Nam

Văn phòng tại Hà Nội:

Tầng 11, Tòa Nhà Thủ Đô

Số 41 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Đt: (84-24) 636 6268   Fax: (84-24) 636 6267

 

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Tầng 5, 125/11 Nguyễn Cửu Vân

Quận Bình Thạnh, HCM, Việt Nam

Đt: (84-28) 840 3177    Fax: (84-28) 518 0159 

 

Email: info@naviworld.com.vn

Web site: www.naviworld.com.vn