Tiếng Anh | Tiếng Việt

 

Microsoft Dynamics ERP cho ngành công nghiệp

 

Các giải pháp Microsoft Dynamics ERP hỗ trợ cho các ngành công nghiệp cụ thể bao gồm phân phối, sản xuất, hành chính công, bán lẻ và dịch vụ chuyên nghiệp. Các đối tác của chúng tôi đã phát triển trên nền tảng Microsoft Dynamics để tạo ra các giải pháp chuyên môn hóa cao, cho phép doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận được đầy đủ giá trị của đầu tư

 

 

Phân phối

 

Các công ty phân phối hiện nay phải đối mặt với những thách thức thực sự trong một ngành công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng. Cạnh tranh toàn cầu và áp lực giá ở cấp độ bán lẻ đang làm giảm dần lợi nhuận. Vòng đời sản phẩm ngắn hơn yêu cầu các doanh nghiệp phải thích ứng nhanh chóng với hoàn cảnh mới


Microsoft Dynamics ERP là giải pháp đã được chứng minh dành cho ngành phân phối và quản lý chuỗi cung ứng. Giải pháp có thể cung cấp và hiển thị dữ liệu bán hàng, tồn kho và lịch trình vận chuyển, đem lại sự tự tin về khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Microsoft Dynamics ERP cũng có thể giúp bạn:

 

 • Xác định xu hướng hành vi của khách hàng.

 

 • Dự đoán tốt hơn xu hướng thị trường trong tương lai.

 

 • Giữ tồn kho hiệu quả.

 

 • Quyết định mua hàng thông minh hơn và giảm chi phí.

 

 • Đàm phán điều kiện tốt hơn với các nhà cung cấp.

 

 • Tăng cường mối quan hệ với khách hàng..

 

 

Sản xuất

 

Thành công trong ngành công nghiệp sản xuất đòi hỏi phải sản xuất đúng sản phẩm, đúng số lượng, đúng thời điểm. Tuy nhiên, trong một nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp có thể đối mặt với một loạt các thách thức

 

Microsoft Dynamics ERP cung cấp phần mềm sản xuất mạnh mẽ cho các doanh nghiệp sản xuất trên quy mô địa phương hoặc toàn cầu. Phần mềm ERP được thiết kế để cung cấp cho bạn một cái nhìn thống nhất vào tất cả các hệ thống, bao gồm kế toán, quản lý hàng tồn kho, và nhiều hơn nữa. Các chức năng mạnh mẽ của Microsoft Dynamics ERP giúp kiểm soát và thấu hiểu yêu cầu của doanh nghiệp trong việc hợp lý hóa quy trình, giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Microsoft Dynamics ERP cũng có thể giúp bạn:

 • Phản hồi nhanh chóng với những thay đổi về nhu cầu của khách hàng, cung ứng, và năng lực sản xuất

 

 • Dễ dàng tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin với nhà cung cấp.

 

 • Quản lý tuân thủ quy định của chính phủ tốt hơn.

 

 • Hoạt động bền vững nhờ giảm tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon.

Lĩnh vực công

 

Các tổ chức thuộc lĩnh vực công của chính phủ bao gồm: các tổ chức giáo dục, y tế, và các tổ chức phi lợi nhuận, chịu áp lực cắt giảm chi phí, tăng tính minh bạch, và cải thiện các dịch vụ công.


Giải pháp Microsoft Dynamics ERP giúp các tổ chức chính phủ tiếp cận giá trị nhanh chóng bằng cách cung cấp các chức năng ERP chuyên biệt cho lĩnh vực này, cho phép các tổ chức hợp lý hóa các quy trình hoạt động và giám sát hoạt động tài chính tốt hơn

 

 • Trao quyền cho nhân viên và giúp họ làm việc năng suất hơn với việc phân quyền theo vai trò để truy cập nhanh đến thông tin họ cần.

 

 • Khai thác tối ưu từ hệ thống CNTT hiện có, tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn, và tăng năng suất thông qua khả năng tương tác với các công nghệ khác của Microsoft, bao gồm Microsoft Office, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server, và Microsoft Server BizTalk

 

 

 

Bán lẻ

 

Microsoft Dynamics được thiết kế trên nền tảng các kịch bản quan trọng định hướng  bán lẻ ngày nay, trong khi cho phép tạo các kịch bản sáng tạo khác cho tương lai. Kết nối với khách hàng, trao quyền cho nhân viên, và cam kết thương hiệu thông qua hoạt động vận hành hoàn hảo,  Microsoft là giải pháp toàn diện hỗ trợ các nhà bán lẻ trở nên chuyên nghiệp.

 

 • Kết nối với khách hàng thông qua các kênh để lắng nghe, học hỏi, và đáp ứng với kinh nghiệm phù hợp và thuận tiện, cung cấp cho khách hàng những gì họ muốn, ở đâu và khi nào họ muốn mua hàng.

 

 • Trao quyền cho nhân viên để tăng năng suất và dịch vụ khách hàng, giúp đỡ tài sản lớn nhất của doanh nghiệp – là con người - đạt đến tiềm năng cao nhất.

 

 • Chủ động thực hiện công việc với hiểu biết sâu sắc thông qua khả năng truy cập thông tin quan trọng tức thời, tối ưu hóa hiệu suất, dự đoán xu hướng, và tận dụng cơ hội - một góc nhìn 360o thực sự của doanh nghiệp

Dịch vụ

 

Doanh nghiệp của bạn có thể hoạt động tốt hơn khi nhân viên có khả năng xem và chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, đưa ra những quyết định thông minh và cộng tác hiệu quả hơn. Microsoft Dynamics ERP dành cho các công ty dịch vụ giúp bạn quản lý và tích hợp tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp của bạn. Giải pháp phần mềm ERP dành cho ngành công nghiệp của chúng tôi có thể hỗ trợ và kết nối các quy trình kinh doanh cốt lõi như kế toán và nhân sự, cũng như cung cấp các tính năng chuyên biệt giúp bạn:

 

 • Kết nối tính năng quản lý tài chính và quản lý dự án.

 

 • Dự toán dự án chính xác để tăng sự hài lòng của khách hàng và xây dựng khách hàng thân thiết.

 

 • Quản lý quá trình dịch vụ thuê ngoài.

 

 • Bàn giao kết quả đúng hạn và thỏa mãn yêu cầu đặc thù

 

 • Phân bổ nguồn lực nội bộ hiệu quả và tăng thời gian làm việc tạo doanh thu trực tiếp.

 

 • Dự đoán nhu cầu thay đổi.