Tiếng Anh | Tiếng Việt

Quản lý dự án và hệ thống tích hợp

NaviWorld Vietnam cung cấp các dịch vụ tư vấn tổng hợp và hỗ trợ triển khai hệ thống phần cứng, phần mềm và hệ thống mạng. Một giải pháp hệ thống hoàn chỉnh và đồng bộ được cung cấp bởi duy nhất một nhà cung cấp sẽ giảm thiểu rủi ro và là nhân tố thiết yếu giúp cho sự thành công trong việc tích hợp các hệ thống.