Tiếng Anh | Tiếng Việt

Quản lý nhân sự trên NAV

Quản lý nguồn nhân lực là một yêu cầu thiết yếu , và là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Nếu không có các giải pháp công nghệ phù hợp, đây có thể là một thách thức để quản lý dữ liệu hiệu quả trong khi trách nhiệm của nhân viên ngày càng tăng.


Phân hệ quản lý nguồn nhân lực và tiền lương trên nền tảng Microsoft động NAV trao quyền cho giám đốc nhân sự và đội ngũ nhân viên để truy cập, giao dịch và cập nhật thông tin, lịch trình, chuyên môn, đào tạo, thông tin liên lạc chi tiết và nhiều hơn nữa. Ứng dụng này đủ mạnh mẽ để tự động hóa việc xử lý tính lương phức tạp.


Quản lý nguồn nhân lực hiệu quả đã cung cấp cho công ty một phương thức mới để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Theo đó, Phân hệ quản lý nguồn nhân lực và tiền lương trên nền tảng Microsoft Dynamics NAV được thiết kế để cung cấp cho các công ty một công cụ quản lý lao động hợp lý giúp làm tăng hiệu quả và khả năng đáp ứng của công tác quản trị nguồn nhân lực và tính lương. Hệ thống này giúp đơn giản hóa các quy trình và nâng cao chất lượng tổng thể quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, kết quả là tăng sự hài lòng của nhân viên và giảm chi phí.

 

Lợi ích chính của giải pháp

 

Tích hợp tốt hơn

 

  • Tích hợp giữa tất cả các module liên quan gồm nhân sự, tiền lương kế toán

 

Giảm hỗ trợ

 

  • Ứng dụng đơn giản dễ hỗ trợ, bảo trì và đào tạo sử dụng

 

  • Giảm chi phí đào tạo với giao diện Microsoft quen thuộc

 

Tính năng phong phú

 

  • Tính năng phong phú, linh hoạt để quản lý một loạt các yêu cầu kinh doanh cho nhân sự

 

  • Tính linh hoạt đủ để thực hiện phân bổ chi phí lao động dựa trên các thông số như phòng ban, vị trí và nhiều thông số khác

 

  • Hỗ trợ toàn diện các yêu cầu pháp luật của Việt Nam về bảo hiểm, tính lương và thuế thu nhập cá nhân