Tiếng Anh | Tiếng Việt

 

Thành tựu của chúng tôi...

 

 • NaviWorld Việt Nam là đối tác chính thức và được ủy quyền về Giải pháp doanh nghiệp của Microsoft và có thể cung cấp bản quyền và các dịch vụ liên quan cho các sản phẩm của Microsoft Dynamics: Business Central (NAV), Dynamics 365 for Finance & Operation (AX), SL và CRM.

 

 • Từ ngày đầu thành lập, NaviWorld Vietnam luôn đạt mức “Đối tác hạng vàng của Microsoft“ mức dành cho các đối tác có năng lực và kỹ năng cao nhất đối với các công nghệ của Microsoft và có liên kết chặt chẽ nhất với Microsoft.

 

 • Naviworld Việt Nam luôn được ghi nhận nằm trong nhóm 2 đối tác triển khai hàng đầu của Microsoft Dynamics tại Việt nam.

 

 • Năm 2005, NaviWorld Vietnam được ghi nhận là Đối tác kinh doanh có hiệu quả nhất về Microsoft Solomon trong khu vực Đông Nam Á.

 

 • Năm 2006, lần đầu tiên ở châu Á, NaviWorld Vietnam được trao danh hiệu “Đối tác có nhiều khách hàng mới xuất sắc nhất của Microsoft Dynamics SL trên toàn thế giới”. 

 

 • Năm 2014, NaviWorld Việt Nam được trao tặng danh hiệu “Đối Tác Quốc Gia Của Năm” (“Country Partner Of the Year”)

 

 • Năm 2015, NaviWorld Group nằm trong danh sách chung kết giải thưởng Đối Tác Khu Vực Về Microsoft Dynamics Năm 2015 tại Châu Á Thái Bình Dương (“2015 Microsoft Dynamics Regional Partner of the Year Award – Asia Pacific”)

 

 • Năm 2015, NaviWorld Vietnam được trao tặng danh hiệu “Partner Platinum” cho đối tác hạng cao cấp của LS Retail

 

 • Năm 2016, NaviWorld Vietnam được trao tặng danh hiệu “Microsoft Dynamics President Club” và năm trong 5% đối tác tốt nhất của Microsoft Dynamics trên toàn cầu.

 

 • Năm 2016, năm 2018 và năm 2019, NaviWorld Vietnam được trao tặng danh hiệu “50 Doanh Nghiệp CNTT hàng đầu” bởi Hiệp Hội Doanh Nghiệp phần mềm Việt Nam  (VINASA)

 

 • NaviWold Vietnam là đối tác duy nhất của Microsoft Dynamics được cấp chứng chỉ cho gói giải pháp kế toán Việt Nam (VAS Localization Pack) cho thị trường Việt Nam.

 

 • Năm 2016, năm 2017 và năm 2019, NaviWorld Vietnam được trao tặng danh hiệu “Partner Diamond” cho đối tác hạng cao nhất của LS Retail