Tiếng Anh | Tiếng Việt

Thư viện

Thư viện

Dynamics 365 Business Central

by Tra Nguyen Tháng Ba 22 2019 Dynamics 365 Business Central|1

Business Central Flyer  

by Tra Nguyen Tháng Ba 22 2019 Dynamics 365 Business Central|1

Release Notes_Dynamics 365 

by Tra Nguyen Tháng Ba 22 2019 Dynamics 365 Business Central|1

4 Technology Trends Helping SMBs Thrive in a Digital World eBook 

by Tra Nguyen Tháng Ba 22 2019 Dynamics 365 Business Central|1

Re-imagine Business Productivity eBook 

by Tra Nguyen Tháng Ba 22 2019 Dynamics 365 Business Central|1

Business Owners Guide to Replacing Their Accounting Software eBook 

Thư viện

NaviWorld

by Tra Nguyen Tháng Tư 07 2017 NaviWorld|1

Dynamics 365_Customer Service_Datasheet 

by Tra Nguyen Tháng Tư 07 2017 NaviWorld|1

Dynamics_365_Sales_Datasheet 

by Tra Nguyen Tháng Tư 07 2017 NaviWorld|1

Dynamics_365_Sales_Customer_Brochure 

by Admin Tháng Tám 27 2013 NaviWorld|1

Hồ sơ Công ty_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Tám 27 2013 NaviWorld|1

Hồ sơ Công ty_Tiếng Việt 

by Admin Tháng Tám 27 2013 NaviWorld|1

Giải pháp bản địa hóa_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Tám 27 2013 NaviWorld|1

Giải pháp bản địa hóa_Tiếng Việt 

by Admin Tháng Tám 27 2013 NaviWorld|1

Tại sao chọn Microsoft Dynamics_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Ba 08 2013 NaviWorld|1

Tại sao chọn Microsoft Dynamics_Tiếng Việt 

Thư viện

LS Retail

by Admin Tháng Tám 27 2013 LS Retail|1

Tổng quan về LS Retail_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Tám 27 2013 LS Retail|1

Tổng quan về LS Retail_Tiếng Việt 

by Admin Tháng Tám 27 2013 LS Retail|1

LS Retail Nhà hàng-Khách sạn_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Ba 05 2013 LS Retail|1

LS Retail Nhà hàng-Khách sạn_Tiếng Việt 

Thư viện

Pebblestone

Thư viện

PrintVis

by Admin Tháng Tám 27 2013 PrintVis|1

Tổng quan về PrintVis_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Ba 05 2013 PrintVis|1

Tổng quan về PrintVis_Tiếng Việt 

Thư viện

Cadena HRM Series

by Admin Tháng Tám 27 2013 Cadena HRM Series|1

Tổng quan về Cadena_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Tám 27 2013 Cadena HRM Series|1

Tổng quan về Cadena_Tiếng Việt 

by Admin Tháng Tám 27 2013 Cadena HRM Series|1

Tính năng Cadena_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Ba 05 2013 Cadena HRM Series|1

Tính năng Cadena_Tiếng Việt 

Thư viện

Quản lý nhân sự trên NAV

by Admin Tháng Tám 27 2013 Quản lý nhân sự trên NAV|1

Tổng quan về NAV HRM_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Ba 08 2013 Quản lý nhân sự trên NAV|1

Tổng quan về NAV HRM_Tiếng Việt 

Thư viện

Microsoft Dynamics AX

by Admin Tháng Mười Một 13 2015 Microsoft Dynamics AX|2

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 On Microsoft Azure 

by Admin Tháng Mười Một 13 2015 Microsoft Dynamics AX|2

Microsoft Dynamics AX 2012 for Manufacturing Organizations 

by Admin Tháng Mười Một 13 2015 Microsoft Dynamics AX|2

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Brochure 

by Admin Tháng Mười Một 13 2015 Microsoft Dynamics AX|2

Microsoft Dynamics AX Roadmap 

by Admin Tháng Mười Một 13 2015 Microsoft Dynamics AX|2

Microsoft Dynamics AX_Top Reasons To Buy 

by Admin Tháng Tám 27 2013 Microsoft Dynamics AX|2

Microsoft Dynamics AX_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Ba 08 2013 Microsoft Dynamics AX|2

Microsoft Dynamics AX_Tiếng Việt 

Thư viện

Microsoft Dynamics NAV

by Admin Tháng Mười Một 13 2015 Microsoft Dynamics NAV|2

Microsoft Dynamics NAV_Top Reasons To Buy 

by Admin Tháng Mười Một 13 2015 Microsoft Dynamics NAV|2

Business Intelligent White Paper for Microsoft Dynamics NAV 2016 

by Admin Tháng Mười Một 13 2015 Microsoft Dynamics NAV|2

Product Overview and Capability Guide_Microsoft Dynamics NAV 2016 

Thư viện

Microsoft Dynamics CRM

by Admin Tháng Mười Một 13 2015 Microsoft Dynamics CRM|2

Microsoft Dynamics CRM 2016 Release Preview Guide 

by Admin Tháng Mười Một 13 2015 Microsoft Dynamics CRM|2

Dynamics CRM 2015 Spring Update Release Preview Guide 

by Admin Tháng Tám 27 2013 Microsoft Dynamics CRM|2

Microsoft Dynamics CRM_Tiếng Anh 

by Admin Tháng Ba 08 2013 Microsoft Dynamics CRM|2

Microsoft Dynamics CRM_Tiếng Việt