Tiếng Anh | Tiếng Việt

Tin tuyển dụng

Tháng Chín 28, 2015 Tin tuyển dụng

Tư vấn kỹ thuật ERP 

Cơ hội nghề nghiệp ở NaviWorld: Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên ưu tú tham gia vào đội ngũ nhân viên tư vấn kỹ thuật Microsoft Dynamics để phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. NaviWorld mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến, giúp bạn có cơ hội trau dồi và phát triển kiến thức công nghệ thông tin và kỹ năng quản lý. Nhân...
Tháng Chín 28, 2015 Tin tuyển dụng

Trưởng phòng hành chính 

Cơ hội nghề nghiệp ở NaviWorld: Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên ưu tú tham gia vào đội ngũ quản lý hành chính để phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. NaviWorld mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến, giúp bạn có cơ hội trau dồi và phát triển kiến thức công nghệ thông tin và kỹ năng quản lý. Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số ...
Tháng Bảy 17, 2015 Tin tuyển dụng

Tư vấn kỹ thuật ERP (4 vị trí tại VP Hà Nội và 2 tại VP HCM) - Đã Hết Hạn 

Cơ hội nghề nghiệp ở NaviWorld Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên ưu tú tham gia vào đội ngũ nhân viên tư vấn kỹ thuật Microsoft Dynamics để phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. NaviWorld mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến, giúp bạn có cơ hội trau dồi và phát triển kiến thức công nghệ thông tin và kỹ năng quản lý. Nhân...
Tháng Năm 26, 2015 Tin tuyển dụng

Tư vấn kỹ thuật/Lập trình viên (4 vị trí tại VP Hà Nội và 2 tại VP HCM)/(vba, C++, C#, Vb.net) - Đã ... 

Bạn Sẽ Làm Gì Nhân viên tư vấn sẽ được chuyển giao công nghệ về các giải pháp NaviWorld cung cấp để thực hiện công việc tư vấn, thiết kế, thiết lập hệ thống và đào tạo cho các khách hàng của NaviWorld Mô tả công việc - Thiết kế, lập trình, phát triển phần mềm - Thực hiện đào tạo kỹ thuật cho khách hàng - Hỗ trợ khách hàng các vấn đề về kỹ thuật Chuyên...
Tháng Ba 30, 2015 Tin tuyển dụng

Tư vấn kỹ thuật ERP (4 vị trí tại VP Hà Nội và 2 tại VP HCM) - Đã Hết Hạn 

Cơ hội nghề nghiệp ở NaviWorld Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên ưu tú tham gia vào đội ngũ nhân viên tư vấn kỹ thuật Microsoft Dynamics để phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. NaviWorld mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến, giúp bạn có cơ hội trau dồi và phát triển kiến thức công nghệ thông tin và kỹ năng quản lý. Nhân...
Tháng Ba 18, 2015 Tin tuyển dụng

Trợ lý giám đốc (1 vị trí tại VP Hà Nội và 1 tại VP HCM) - Đã Hết Hạn 

Cơ hội nghề nghiệp ở NaviWorld: Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên ưu tú tham gia vào đội ngũ trợ lý Ban giám đốc để phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Hỗ trợ và sắp xếp các cuộc họp với khách hàng, lập biên bản cuộc họp Theo sát Ban giám đốc trong công việc hàng ngày và dự án Phối...
Tháng Ba 18, 2015 Tin tuyển dụng

Tư Vấn Chức Năng ERP (4 vị trí tại Hà Nội và 2 tại HCM) - Đã Hết Hạn 

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên ưu tú cho vị trí tư vấn chức năng MS Dynamics tham gia vào đội ngũ nhân viên của NaviWorld để phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. NaviWorld mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến, giúp bạn có cơ hội trau dồi và phát triển kiến thức công nghệ thông tin và kỹ năng quản lý. Nơi làm việc: Hà Nội,...
Tháng Giêng 19, 2015 Tin tuyển dụng

Tư vấn kỹ thuật ERP (3 vị trí tại VP Hà Nội và 3 tại VP HCM) - Đã Hết Hạn 

Cơ hội nghề nghiệp ở NaviWorld Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên ưu tú tham gia vào đội ngũ nhân viên tư vấn kỹ thuật Microsoft Dynamics để phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. NaviWorld mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến, giúp bạn có cơ hội trau dồi và phát triển kiến thức công nghệ thông tin và kỹ năng quản lý. Nhân...
Tháng Mười Một 05, 2014 Tin tuyển dụng

Tư Vấn Chức Năng ERP (6 vị trí tại Hà Nội và 8 tại HCM) - Đã Hết Hạn 

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên ưu tú cho vị trí tư vấn chức năng MS Dynamics tham gia vào đội ngũ nhân viên của NaviWorld để phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. NaviWorld mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến, giúp bạn có cơ hội trau dồi và phát triển kiến thức công nghệ thông tin và kỹ năng quản lý. Nơi làm việc: Hà Nội,...
Tháng Sáu 27, 2014 Tin tuyển dụng

Tư vấn kỹ thuật ERP (4 vị trí tại VP Hà Nội và HCM) - Đã Hết Hạn 

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên ưu tú tham gia vào đội ngũ nhân viên của NaviWorld để phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. NaviWorld mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến, giúp bạn có cơ hội trau dồi và phát triển kiến thức công nghệ thông tin và kỹ năng quản lý. Nhân viên tư vấn sẽ được chuyển giao công nghệ về các giải pháp ...
Tháng Ba 05, 2013 Tin tuyển dụng

Tư vấn kỹ thuật giải pháp Microsoft Dynamics AX/NAV (02 vị trí tại Hà Nội, 04 vị tí tại Tp HCM) - Đã... 

Nơi làm việc: Tại văn phòng Hà Nội & Văn phòng TP. Hồ Chí Minh Trách nhiệm/Chức năng/Vai trò trong công việc: Tư vấn kỹ thuật có trách nhiệm đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong các vấn đề kỹ thuật của dự án ERP nhằm mục đích hoàn thành các dự án theo đúng thời gian kế hoạch và ngân sách, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Mô tả công việc: Các công việc ...