Tiếng Anh | Tiếng Việt

Tuyển dụng

Xem theo chủ đề:

Tuyển dụng

NaviWorld Việt Nam tin tưởng rằng tài sản lớn nhất của công ty là đội ngũ nhân viên chất lượng cao, được kết hợp làm việc theo nhóm một cách hiệu quả và cung cấp những dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Để đạt được điều này, Công ty hướng đến phát triển những kỹ năng của bạn trong suốt quá trình làm việc tại Công ty, nhằm phát huy tối đa tiềm năng và giúp bạn đạt được tham vọng nghề nghiệp của mình.


NaviWorld là một công ty thành công vì coi chất lượng dịch vụ là trên hết.  Nếu bạn trở thành một thành viên quan trọng và cần thiết của đội ngũ nhân viên NaviWorld, chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của bạn và hy vọng bạn sẽ yêu thích những thử thách và kinh nghiệm mà công việc đem lại.

 

 

Những nguyên tắc

 

Công ty tin tưởng rằng tất cả nhân viên đều được hưởng:

 • Điều kiện làm việc tốt,
 • Trả lương công bằng,
 • Tiếp tục hợp tác làm việc trong khả năng công ty có thể
 • Quan tâm đến những kiến nghị xác thực,
 • Đảm bảo an toàn, ổn định trong công việc,
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp,
 • Cơ hội học hỏi chuyên môn, nghiệp vụ,
 • Cân nhắc thăng tiến dựa trên công lao, khen thưởng.

 

Ngược lại, công ty mong đợi từ toàn thể đội ngũ nhân viên:

 • Đam mê phát triển kỹ năng công nghệ cao,
 • Có ý thức trách nhiệm về chất lượng công việc,
 • Nỗ lực để thích nghi và điều chỉnh cho phù hợp với môi trường làm việc của công ty,
 • Tôn trọng và tuân thủ nghiêm khắc những quy định của công ty được lập ngoài cuốn Sổ tay nhân viên này,
 • Cố gắng phát huy những mối quan hệ hữu nghị, thân thiện và tôn trọng với khách hàng và giữa đội ngũ nhân viên.
 • Tuân thủ mọi điều hành hợp lý của công ty.

 

Những nguyên tắc trên sẽ được áp dụng với tất cả các nhân viên không kể cấp bậc