Tiếng Anh | Tiếng Việt

Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp

 

Naviworld Việt Nam với danh tiếng lâu năm về dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Nhân viên chúng tôi rất thân thiện cùng với kiến thức chuyên môn cao sẽ giúp mỗi khách hàng nhận được giá trị tốt nhất cho giải pháp phần mềm đặc thù của từng doanh nghiệp.

 

Tại NaviWorld, chúng tôi đặc biệt chú trọng cho sự thành công lâu dài, phát triển bền vững của khách hàng và trở thành một đối tác đáng tin cậy không chỉ ở giai đoạn triển khai hệ thống mà còn là người bạn đồng hành suốt chặng đường sau khi triển khai cũng như các tiến triển trong quá trình kinh doanh của khách hàng.

 

 

Gói bản địa hóa – Vòng đời hỗ trợ và Dịch vụ hỗ trợ bản địa 

 

NaviWorld Việt Nam cam kết các dịch vụ hỗ trợ đối với các giải pháp của Microsoft và gói giải pháp bản địa hóa - VAS - theo chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft. Các dịch vụ hỗ trợ cung cấp những  hướng dẫn giả định và phù hợp về việc sử dụng sản phẩm từ khi sản phẩm ra đời và trong suốt vòng đời của sản phẩm đó. Hiểu được vòng đời hỗ trợ sản phẩm, khách hàng có thể tối ưu các khoản đầu tư CNTT đồng thời lập kế hoạch chiến lược cho CNTT trong tương lai.

 

Là một phân hệ bổ sung của sản phẩm Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, vòng đời hỗ trợ gói bản địa hoá do NaviWorld Việt Nam cung cấp tuân thủ theo chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft cho sản phẩm tương ứng Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 như sau:

 

 

Sản phẩm

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

hỗ trợ chính

Ngày kết thúc

hỗ trợ mở rộng

Gói bản địa hóa dành cho Dynamics NAV 2013 R2

30/12/2013

09/01/2018

09/01/2023

 

Chính sách vòng đời hỗ trợ áp dụng cho các giải pháp do NaviWorld cung cấp được dựa trên các chính sách vòng đời hỗ trợ của nhà cung cấp. Với gói bản địa hoá, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ tối thiểu 10 năm (5 năm hỗ trợ chính thống và 5 năm mở rộng) ở gói dịch vụ hỗ trợ cho các sản phẩm kinh doanh.

 

 

Loại hỗ trợ

Giai đoạn hỗ trợ chính

Giai đoạn hỗ trợ mở rộng

Yêu cầu thay đổi tính năng và thiết kế sản phẩm

Không

Cập nhật bảo mật

Các hotfix khác (bản sửa lỗi)

Chỉ có sẵn với hotfix mở rộng

Hỗ trợ miễn phí đi kèm giấy phép, chương trình cấp phép hoặc các chương trình hỗ trợ khác không tính phí

Không

Hỗ trợ tính phí (bao gồm hỗ trợ trả theo dịch vụ cơ bản và nâng cao)

 

 

 

Các dịch vụ hỗ trợ sau triển khai

 

Hỗ trợ thường xuyên

 

NaviWorld sẽ cung cấp các Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng phần mềm hàng ngày trong thời gian như đã xác định trong hợp đồng.  Dịch vụ hỗ trợ phần mềm sẽ bao gồm các việc sau:

 

 • Tất cả các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng phần mềm do NaviWorld cung cấp,
 • Các ứng dụng hoặc do NaviWorld phát triển hoặc chỉnh sửa tùy biến;
 • Tất cả các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng các giải pháp, phân hệ bổ sung do NaviWorld phát triển và tùy biến;
 • Các vấn đề liên quan đến việc xử lý các báo cáo chuẩn và tùy biến;
 • Các vấn đề liên quan đến thực hiện các quy trình xử lý cuối tháng;
 • Các vấn đề về cấu hình giải pháp;
 • Giúp, hướng dẫn và khuyến nghị về giải pháp;
 • Hướng dẫn khách hàng các quy trình cài đặt và chạy các fix cho chương trình và dữ liệu;
 • Các vấn đề phát sinh khác liên quan tới việc vận hành phần mềm

 

Lưu ý: Dịch vụ hỗ trợ thường xuyên được thực hiện thông qua điện thoại, e-mail, và truy cập từ xa.

 

 

Hỗ trợ bổ sung

 

Các dịch vụ hỗ trợ bổ sung sẽ bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề sau:

 

 • Xử lý các lỗi của phần mềm bao gồm cấu hình lại các chỉ số phần mềm;
 • Xử lý lỗi và vấn đề của phần mềm mà không thuộc phạm vi của gói bảo trì phần mềm
 • Cung cấp đào tạo về sử dụng phần mềm,
 • Cập nhật về những thay đổi mới đã có và cài đặt, triển khai những nâng cấp mới và phiên bản mới của phần mềm;
 • Các vấn đề và fix cấu hình của phần mềm;
 • Chỉnh sửa lại các dữ liệu bị lỗi/mất.
 • Xây dựng các nâng cấp và chỉnh sửa về phần mềm để đáp ứng được các yêu cầu về luật pháp, quy định mới hoặc để nâng cao hiệu quả về mặt tổng thể.
 • Liên tục nâng cấp – phân tích các vấn đề thường xuyên xảy ra và các khuyến nghị để nâng cấp hiệu quả sử dụng phần mềm tổng thể của khách hàng.

 

Lưu ý: Dịch vụ hỗ trợ bổ sung được thực hiện tại chỗ dựa trên yêu cầu của khách hàng.

 

 

Các truy vấn thêm về dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ:


Văn phòng Hà Nội:              +844 3636 6268

Văn phòng Hồ Chí Minh:      +848 3840 3177

Hotline:                                +849 2636 2468

Hoặc email tới:                     support@naviworld.com.vn